atomica.tysland.com :: Info om ny mailserver

Dette er en midlertidig informasjonsside

Det er nå satt opp en ny maskin som skal ta seg av all mail for domenene tysland.com og splattbiblioteket.org; atomica.tysland.com. I den forbindelse synes jeg det er greit å komme med litt nyttig informasjon, da det er noen endringer som også påvirker brukerne.

Mailkonto - oppsett av ditt lokale program

Dette gjelder bare de som har mailkonto på atomica.tysland.com. I all hovedsak er det alle som tidligere leste mail fra tysland.com og splattbiblioteket.org, pluss noen nye og minus de som ikke har vært aktive siste to årene. Dette er en generell informasjon, og går ikke inn på detaljene rundt akkurat ditt program, men mer generelt hva som må settes opp.

For å lese mail på atomica.tysland.com må du sette opp enten pop3 eller imap med ssl-kryptering. Alternativt kan du benytte webmail (se under). Husk at du trenger et gyldig passord. Du kan bytte fra midlertidig passord fått av meg til brukbare passord for mail på en egen mailpassordbytteside.

For å laste ned all mail til din lokale maskin benytter du pop3 og dette oppsettet:
Server: atomica.tysland.com
Port: 995
Security: SSL
Username: Din fulle mailadresse på denne maskinen

For å lese mail direkte på serveren, slik at du for eksempel kan lese samme mailen på flere maskiner, benytter du imap og dette oppsettet:
Server: atomica.tysland.com
Port: 993
Security: SSL
Username: Din fulle mailadresse på denne maskinen

For å sende mail via atomica.tysland.com (og da omgå eventuelle lokale eller nettleverandørstyrte servere) kan du sette opp dette smtp-oppsettet:
Server: atomica.tysland.com
Port: 465
Security: SSL
Authentication:: Du må oppgi full mailadresse på denne maskinen

Webmail

Det er, som på gamle iluvatar, mulig å lese mailen sin på web, og fortsatt er det ekorn-porten jeg har satt opp. Du må logge på med full mailadresse og gyldig passord. Midlertidig passord fått av meg vil ikke fungere, og kan kun benyttes for å opprette et nytt passord (se under).

Passord

For at passordbytte skal være litt enklere enn tidligere har jeg snekret sammen en liten webside som lar deg bytte passord fra enten et normalt passord eller et midlertidig passord fra meg. Midlertidige passord kan kun benyttes her for å lage nytt skikkelig passord. Jeg tror vel denne siden er selvforklarende nok, men du trenger altså å oppgi din fulle mailadresse (ikke et alias), ditt nåværende passord, et nytt passord du selv velger (som inneholder minst 7 tegn hvorav 5 ulike fra 3 tegngrupper (små bokstaver, store bokstaver, tall og tegn)), samt skriver inn de seks blå tegnene som vises. Det siste feltet er for å gjøre det vanskelig for noen å bruke datamaskiner for å bytte andres passord.

Listserver

For de det gjelder har jeg også satt opp en ny listeserver. Tidligere brukte vi mailman til dette, nå har jeg satt opp sympa. Sympa fungerer litt annerledes enn mailman og særlig merker man dette ved at man bruker mailadresser som kontoer som man igjen melder på lister, isteden for å melde mailadresser på hver liste for seg. For de med flere mailadresser de vil registrere på listene, må hver adresse registreres og aktiveres med passord, før de etterpå kan kobles sammen inne i sympas web-grensesnitt. Viktig!: Passordene i sympa er ikke koblet sammen med mailpassordene nevnt over. Sympa har egen brukerdatabase.
Noen vil kanskje oppdage at det nå er mulig for hver bruker å sette opp egne lister. Ja, det er greit å gjøre dette. Alle listene vil havne på tysland.com-domenet som standard, og alle må godkjennes av meg før sympa vil aktivere dem. Det er også verdt å merke seg at jeg i tillegg må registrere hver liste inn i mailsystemet før noen mailer vil komme frem til sympa.

Spørsmål

Jeg regner med at man har flere spørsmål enn hva jeg har besvart her og er såklart forberedt på å svare på dem. Still dem da helst på mail, men da det av selvsagte grunner kan medføre problemer for noen kan man også stille dem på SMS eller telefon - bare prøv å ringe etter arbeidstid (etter 17:00).

Are Tysland
2009-04-05 23:35